Ders Materyalleri

Okuma

Okuma kitabı; a) okuma becerisi teknikleri b) okuma metinleri ve c) okuma becerisine yönelik çeşitli soru tarzlarından oluşan çalışmalar.

Öncelikli amaç öğrencilere yabancı dilde okuduğunu anlama becerisini kazandırıp sevdirebilmektir. Öğrencilerin İngilizce düzeyleri ve ilgi alanları göz önüne alınarak derlenen okuma metinleri, yeni yaklaşım ve yöntemlerin ışığında, öğretim elemanlarının yönlendirmesiyle sınıf içinde ikili ve grup çalışmalarıyla öğrencinin etkin katılımı ile çözümlenecektir. Böylelikle öğrencilere okuma becerisi kazandırılmış olacak ve okuma dersinde öğrendikleri yeni sözcük ve yapıları kişisel deneyimleri ile birleştirerek kendi akademik alanlarında uygulamaları sağlanacaktır.

Konuşma

Dil becerilerinden üretmeye yönelik olan konuşma, öğrenilen tüm yapı ve sözcüklerin günlük yaşamda kullanılmasını temel hedef olarak alır. Bu amaçla hazırlanan Konuşma kitabı konuşma, dinleme, anlama ve görsel alıştırmaları içeren titiz bir çalışmanın ürünüdür.

Yazma

Yazma dersinde amacımız öğrencilerimize doğru planlama, yazma ve yazdığını geliştirmeyi içeren bir süreç içinde yazma becerisini kazandırmaktır. Bu amaçla, yazma dersinin programı ve kitabı öğrencilere gerek okulda gerekse ileride iş yaşamlarında gereksinim duyacakları akademik yazı yazma beceri ve kurallarının verilmesini ve bunların etkin olarak kullanılmasını sağlayacak biçimde hazırlanmıştır. Kitabımız paragraf düzeyinden başlayan, farklı türlerde örnek kompozisyonlar, plan ve çözümlemeler, çeşitli kompozisyon türlerinde kullanılan belirli bağlaç ve yapılara ilişkin alıştırmalarla zenginleştirilmiş titiz ve ayrıntılı bir çalışmanın üründür.

Sınavlar

Bir öğrencinin Yılsonu Sınavına girebilmesi için yıliçi başarı ortalamasının 60 olması gerekmektedir. Yıl içi başarı ortalaması Aylık Sınavların % 60’ı, Quizlerin % 30’u, CPG’nin (Sınıf içi Performans Değerlendirmesi) % 10’u toplanarak elde edilir. Yıl içi başarı ortalaması 60’ın altında olan öğrenciler Yılsonu Sınavına giremezler; ancak, devamsızlıktan kalmamış olmak koşulu ile Yazokuluna kayıt yaptırabilirler. Yıliçi başarı ortalaması 60 ve üzerinde olan öğrencilerin hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayabilmeleri için yılsonu sınavında 60 barajını geçmeleri gerekir. Bu barajı aşamayan öğrenciler Yaz döneminde açılan 6 haftalık Yazokulunu’na kayıt yaptırabilirler. Yazokulu sonunda yapılan sınavdan 60 barajını aşan öğrenciler Hazırlık Eğitimini başarı ile tamamlamış sayılırlar. Devamsızlıktan kalan öğrenciler yılsonu sınavına giremez ve Yazokulu’na kayıt yaptıramazlar. Ancak, bu öğrencilerin bir sonraki akademik yıl başında yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavına girme hakkı saklıdır.