Bilgi Edinme Başvurusu

Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin mevzuat ve “Başvuru Formları”:


Başvuru Adresi: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gülbahçe Mah. Urla-Izmir TURKEY 35430

E-posta adresi: