Kayıt İşlemleri

A) KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

Öğrenciler her yarıyıl başında ve İYTE Web sayfasında  ilan edilen süreler içinde gerekli işlemleri yaparak kayıt yenilemek zorundadırlar.

Duyurusu yapılan kayıt yenileme tarihleri içinde başvurmayan  öğrencilerin kayıtları yapılmaz.