İdari İşler Bürosu

İdari İşler Bürosu

Nezihe ÇALIŞKAN : 7506415 —– Gökhan DEMİR 7506415

Genel yazışmalar, çeviri talepleri, araç yazıları, duyurular

Hizmet envateri : İdari İşler Hizmet Envanteri