İdari İşler Bürosu

İdari İşler Bürosu

Oya MISIR :7506424

Akademik personelin ek ders ödemeleri,sözleşmeli personelin SGK ödemeleri

Nezihe ÇALIŞKAN : 7506415

Akademik ve İdari Personel özlük işlemleri, Faaliyet Raporu ,