İdari İşler Bürosu

İdari İşler Bürosu

Nezihe ÇALIŞKAN : 7506415 Ücretsiz İzinde  —- Nahide BALABAN : 7506400 —-Gamze YUNUS : 7506411

Genel yazışmalar, çeviri talepleri, araç yazıları, duyurular

Hizmet envateri : İdari İşler Hizmet Envanteri