Mali İşler Bürosu

Şef Ayhan YİĞİT : 7506409

Yüksekokulumuzun mali işlemlerinin yürütülmesini, değerlendirmesini ve denetim işlemlerinin takibini yapmak.

Satın Alma görevini yürütmek.

Yüksekokul bütçesini yapmak.

Mustafa Hüseyin ERTAŞ : 7506411

Kadrolu ve Sözleşmeli Akademik Personelin ek ders ücret ödemeleri

Hizmet Envanteri :Mali İşler Hizmet Envanteri