Mali İşler Bürosu

Şef Ayhan YİĞİT : 7506409

Yüksekokulumuzun mali işlemlerinin yürütülmesini, değerlendirmesini ve denetim işlemlerinin takibini yapmak.

Satın Alma görevini yürütmek.

Yüksekokul bütçesini yapmak.

Şef Mehmet GÖÇ : 7506428

Ayniyat, depo ve zimmet işlemlerinin  sistematik bir şekilde düzenlenmesini sağlamak