Mali İşler Bürosu

Şef Ayhan YİĞİT : 7506409

Yüksekokulumuzun mali işlemlerinin yürütülmesini, değerlendirmesini ve denetim işlemlerinin takibini yapmak.

Satın Alma görevini yürütmek.

Yüksekokul bütçesini yapmak.

Oya MISIR :7506424 —- Gamze YUNUS : 7506418

Kadrolu ve Sözleşmeli Akademik Personelin ek ders ücret ödemeleri

Hizmet Envanteri :Mali İşler Hizmet Envanteri

Şef Mehmet GÖÇ : 7506428 Taşınır Kayıt Kontrol Birimi

Ayniyat, depo ve zimmet işlemlerinin  sistematik bir şekilde düzenlenmesini sağlamak

Hizmet Envanteri :Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Hizmet Envanteri