Personel

YÜKSEKOKUL SEKRETERİ

MALİ İŞLER

Şef  Ayhan YİĞİT (Satın Alma)
Şef Mehmet GÖÇ(Ayniyat)

ÖĞRENCİ İŞLERİ

İDARİ İŞLER

ÖZEL KALEM

DESTEK HİZMETLERİ – Mali İşler

Mustafa Hüseyin ERTAŞ