Yüksekokul Sekreteri

Ayçin ERCAN :7506405

Yüksekokulun idari işleyişini düzenlemek ve temsil etmek.

Yüksekokul ile ilgili akademik ve idari tüm yazışmaları yapmak ve kontrol etmek.

Öğrenci İşleri, İdari İşler, Mali İşler Büroları ile koordinasyonu sağlamak.

Mali işlerin kontrolünü sağlamak.

Yüksekokul Bütçesini yapmak.