Yüksekokul Sekreteri

Ayçin ERCAN :7506405

Yüksekokulun idari işleyişini düzenlemek ve temsil etmek.

Yüksekokul ile ilgili akademik ve idari tüm yazışmaları yapmak.

Öğrenci İşleri, İdari İşler, Mali İşler Büroları ile koordinasyonu sağlamak.

Yüksekokul Bütçesini yapmak.