Burslar

ÖĞRENİM KREDİSİ, KATKI KREDİSİ, BURS DUYURULARI VE BAŞVURU İŞLEMLERİ

Her eğitim-öğretim yılı içinde, Lisans ve Yüksek Lisans, Hazırlık Okulu öğrencileri için Resmi kuruluş kredileri ve bursları öğrenci işleri koordinatörlüğü tarafından ilan edilir. İlanlar A Blok ve B Blok sınıflar binası panolarına asılır.

Burs başvururunda bulunan öğrenciler, ilgili kurumun duyurduğu tarihler içinde gerekli belgeleri tamamlama işlemlerini yürütmekle şahsen yükümlüdürler.

Kredi Yurtlar Kurumunun verdiği burs, öğrenim kredisi ve katkı kredisi şu anlamları ifade etmektedir:

  • Burs;

    Yurt içerisinde yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere “5102 Sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi verilmesine ilişkin Kanun” doğrultusunda karşılıksız verilen paradır.

  • Öğrenim Kredisi;

    Ülke içerisinde yüksek öğrenim yapan Türk gençlerini maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğretim süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

  • Katkı Kredisi (Harç Kredisi) ;

    Katkı payına karşılık olarak öğrenci adına borç kaydedilip, yüksek öğretim kurumlarına ödenen paradır.