Sık Sorulan Sorular

ÖĞRENCİ KİMLİK KARTIMI KAYBETTİM NE YAPMALIYIM?

Kimlik kartı kaybolduğunda bir başkası tarafından kullanımının engellenebilmesi açısından, durumun zaman geçirmeden Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na iletilmesi ve Kimlik Zayi işlemlerinin en kısa zamanda yapılması önem taşımaktadır.

      • Kayıp kimlik kartlarının bulunması durumunda bulunan kimlik kartları, Hazırlık Öğrenci İşleri Bürosu, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı veya güvenlik birimlerine iletilmektedir. Bu nedenle öncelikle kimlik kartınızın bu birimlerde bulunup/bulunmadığını kontrol ediniz.
      • Kimliğini kaybeden öğrencilerimiz  Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 101 no’lu odaya başvurarak kayıp işlemlerini başlatabilirler.
DERSLERE DEVAM ETMEM GEREKİR Mİ?

Yabancı Diller Yüksekokulu’nda derslere devam zorunludur. Öğrenciler bulundukları sınıfın derslerine %85 oranında devam etmekle yükümlüdürler.

HASTALANDIM VERİLEN RAPORU NEREYE TESLİM EDECEĞİM?

Hazırlık öğrencileri ara sınav mazereti olarak raporlarını Öğrenci işleri Bürosuna teslim ederler. Müdürlüğümüzce uygun görülen raporlar neticesinde öğrenciye sınav hakkı tanınır. Devamsızlık için iletilen raporlar geçerli değildir.