İYTE Hazırlık Öğrencileri oluşturdukları posterlerle çevreyi koruma bilincine vurgu yaptılar.

HAZIRLIK SINIFI MAZERET SINAVLARI

 

2017-2018 Güz Dönemi’ne ait Monthly ve Quiz telafileri 27 Şubat 2018’de yapılacaktır. Bu sınavlara girecek öğrencilerin listesi için tıklayınız:ÖĞR. İÇİN İLAN 2017-2018 MAZERET SINAVLARI -

Monthly Sınav Esasları ve Yer/Saat bilgisi için tıklayınız: 2017-2018 Monthly Telafi Sınav Esasları (GÜNCEL 23.02.2018) : 2017-2018 Monthly Telafi Sınav Esasları

Quiz Sınav Esasları ve Yer/Saat bilgisi için tıklayınız: 2017-2018 Quiz Telafi Sınav Esasları : 2017-2018 Quiz Telafi Sınav Esasları

KATKI PAYI İLE İLGİLİ DUYURU

2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı katkı payını yatırmayan öğrenciler;

LİSTE : HAZIRLIK KATKI PAYI YATIRMAYAN

LİSTE : HAZIRLIK KATKI PAYI YATIRMAYAN (MÜH. FAK.)

Listede isimleri   ve ayrıca 2. senesi olan harç parasını yatırmayan diğer öğrencilerin de YDYO öğrenci İşleri Ofisine acilen başvurmaları gerekmektedir.

SON TARİH : 21 Şubat 2018 tarih ve saat:13:00′a kadar başvurmaları gerekmektedir.

HAZIRLIK SINIFI BAHAR YARIYILI SINIFLAR

Hazırlık sınıfı öğrencilerinin dikkatine;

Sınıf listeleri : İLAN YENİ SINIFLAR 2017-2018 Bahar Dönemi

DERS PROGRAMLARI : 2017-2018 BAHAR DÖNEMİ SINIF DERS PROG.19.02.2018

ÖN KOŞULLU DERSLER SINAV DUYURUSU

Sevgili öğrenciler
22.11.2016 tarih ve 2016/19-01 sayılı Senato Kararı ile Yüksekokulumuz bünyesinde açılan seçmeli derslere ön koşul şartı getirilmiştir.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Yönetmeliği’nin 6. maddesinin 2. bendinde ön koşul tanımı yapılmıştır. ”  Bir dersin alınabilmesi için başarılmış olması gereken derse, ön koşul dersi denir.” Buna göre 201 kodlu seçmeli yabancı dil derslerinin seçiminde herhangi bir ön koşul aranmazken, 202, 203 ve 204 kodlu yabancı dil derslerinin seçimi için ön koşul şartı aranmaktadır.
Bu dersleri seçmek isteyen öğrenciler ön koşulları taşımamaları halinde ilgili öğretim elamanı tarafından yapılacak olan seviye belirleme sınavına katılmalıdırlar.

Seviye Belirleme sınavına katılmak isteyen öğrencilerin 19 Şubat 2018 saat 10.00’a  kadar Yabancı Diller Yüksekokulu’na şahsen veya fax ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Dilekçe örneği: ön koşul dilekçesi bahar

Seviye belirleme sınavı 19 Şubat 2018 günü Saat 11.00-12.00 arasında Yabancı Diller Yüksekokulu’nda  B Blok 409 numaralı derslikte yapılacaktır.

Sınavdan başarılı olan öğrencilerin sınav sonuçları Yüksekokul Yönetim Kurul Kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilecek olup, ilgili dersten başarılı olan öğrencilerin, ders kaydı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.Sınav geçme notu 70 ve üzeridir. Senato kararı :Yabancı Diller Ön Koşul Dersleri (1)
Sınava giremeyen öğrenciler, ancak seçmek istedikleri koşullu ders ile ilgili yeterliliklerini gösteren bir belgelerinin olması durumunda ekle-sil haftasında ilgili dersin okutmanından onay alarak derse kayıt yaptırabilirler.

Dear Students;
According to new regulations for elective language courses registration, in order to register for a continuum course, students must successfully complete the prerequisite courses.
A prerequisite course is ‘’a course which must be successfully completed before a specified course may be attempted’’.
According to this, a student can select an elective language course with the code 201; however to be eligible for a continuum course coded 202,203 or 204, if the prerequisite course has not been successfully completed, students must take the proficiency exam given by the course instructors.
Students who are willing to take the proficiency exam must submit a petition to the School of Foreign Languages by February 19, 2018 10.00 o’clock. Petitions can be submitted in person or sent by fax.

The proficiency exam will take place in the School of Foreign Languages on February 19, 2018 between 11.00 and 12.00 in Block B classroom 409.

Students who score a minimum of 70 points will be considered successful and can register for the course.
Also, other students with a valid document showing their proficiency in the related elective language must submit their documents to the course instructor during the add-drop week and register for the course with the approval of the course instructor.

 

 

MODERN DİLLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMLARI

2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı Modern Diller Bölümü ve ENG derslerine ilişkin ders programları

2017-2018 Bahar yarıyılı ders programları : 2017-2018 Bahar Yarıyıylı Ders Programı(Modern diller)

HAZIRLIK ÖĞRENCİLERİNİN İLİŞİK KESİLME DURUMLARI

HAZIRLIK ÖĞRENCİLERİNİN İLİŞİK KESME DURUMLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

2015-2016 yılında kayıt olmuş ve şu an hazırlık sınıfında 2. yılında olan, ve sene bitiminde devamsızlıktan kalmamış olan  öğrenciler, final sınavından başarısız olmaları durumunda Temmuz SBS ve Yaz Okuluna devam etme hakkına sahiptirler. 2017 Yaz Okulundan sonra bu durumda olan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, istedikleri takdirde YDYO öğrenci işlerine dilekçe ile başvurarak, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 Eylül SBS’lere girme hakkı talep edebilirler.

2016-2017 yılı girişli öğrencilerimiz ilk senelerinde, devamsızlıktan kalmadıkları sürece  Temmuz SBS ve Yaz Okuluna katılabileceklerdir. Azami öğrenim süreleri sonunda (2 akademik yıl, 2 final sınavı sonunda) ilişikleri kesilecek, dilekçe ile başvuruları halinde 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 Eylül SBS’ye başvurma hakları vardır. Bu konu ile ilgili Senato Kararı : ilişik kesme

BÜTÜNLEME SINAVI VE YAZ ÖĞRETİMİ HK.

Bütünleme sınavı ve yaz öğretimi hakkındaki 07.11.2017 tarih ve 22/2 sayılı Senato kararı aşağıdadır.

SENATO KARARI : Bütünleme Sınavı ve Yaz Öğretimi

ÖĞRENCİ EL KİTABI

2017 / 2018 Akademik Yılı Öğrenci El Kitabı için tıklayınız. 

 

HAZIRLIK SINIFI ESKİ ÖĞRENCİLERİN DURUMU

Hazırlık Sınıfı eski öğrencilerinin dikkatine;

İlişik kesme durumları ile ilgili Senato kararı:ilişik kesme

Senato kararı gereğince bu durumda olan öğrencilerin sınav haklarından yararlanmak için 08 Eylül 2017 ve saat 17:00’ye

kadar Yabancı Diller Yüksekokulu öğrenci işleri birimine bizzat dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

(Uzakta olan öğrencilerimiz 7506404 no’lu faksımıza dilekçelerini imzalı olarak gönderebilirler)

2015-2016 yılında kayıt olmuş ve şu an hazırlık sınıfında 2. yılında olan, finale girmeye hak kazanan öğrencilerin final sınavından başarısız olmaları durumunda

Temmuz SBS ve Yaz Okuluna devam etme hakları vardır. 2017 Yaz Okulundan sonra bu durumda olan öğrenciler,

öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, istedikleri takdirde YDYO öğrenci işlerine dilekçe ile başvurarak,

2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 Eylül SBS’lere girme hakkı talep edebilirler.

Dilekçe Örneği:EYLÜL SBS başvuru sınav hakkı talebi