İYTE Hazırlık Öğrencileri oluşturdukları posterlerle çevreyi koruma bilincine vurgu yaptılar.

IV. ARA SINAV DUYURUSU

Hazırlık Sınıfı öğrecilerinin dikkatine;

IV. ARA SINAV ESASLARI : Monthly Exam 4 Exam Principles

ERASMUS 2019 SONUÇLARI (11.03.2019)

Değerli öğrencilerimiz,

 2018-2019 Akademik Yılı Erasmus SBS (11.03.2019) sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız: ERASMUS 2019 SONUÇ LİSTESİ

 Dear students,

 You can find out your Erasmus Exam (11.03.2019) score from here: ERASMUS 2019 SONUÇ LİSTESİ

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 12 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarına ilanından itibaren yedi iş günü içerisinde Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak, maddi hata itirazında bulunabilirler. İtirazlar için tanınan sürenin bitiminden itibaren bir hafta içerisinde Yüksekokul Müdürü tarafından bir komisyon kurulur, sınav kâğıtları incelenir, maddi hata tespit edilirse, ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınarak Yönetim Kurulu kararı ile sonuca bağlanır.

KATKI PAYI ÖDEMELERİ DUYURUSU

2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı mazeretli katkı payı ödeme duyurusu;

2018-2019-Bahar-Yarıyılı-Mazeretli-Katkı-Payı-Ödeme-Duyurusu

 

FRANSIZCA DERSLERİ

Sevgili Öğrenciler,

Perşembe 2. 3. ve 4 saatlerde  verilen FREN202 kodlu Temel Fransızca II dersi  Cuma 5. 6. ve 7. saatlere alınmıştır.

Bahar 2019 döneminde başarılar dileriz.

ERASMUS SINAVI hk. (01 MART 2019)

Erasmus sınav esasları : 2018-2019 Erasmus Proficiency Exam Principles

Erasmus Sınıf listeleri : 218-2019 ERASMUS SINIF LİSTELERİ

Sınav Yabancı Diller Yüskekokulunda yapılacaktır.

DERS PROGRAMI VE SINIF LİSTELERİ(HAZIRLIK)

Hazırlık sınıfı öğrencilerinin dikkatine;

2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılı SINIF LİSTELERİ için tıklayınız. 

 

2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılı SINIF DERS PROGRAMLARI için tıklayınız.

 

ÖĞRENCİ EL KİTABI

Hazırlık sınıfı öğrencilerine;

2018 / 2019 Akademik Yılı Öğrenci El Kitabı için Öğrenci El Kitabı 2018-2019 (yeni)

HAZIRLIK ÖĞRENCİLERİNİN İLİŞİK KESİLME DURUMLARI
HAZIRLIK ÖĞRENCİLERİNİN İLİŞİK KESME DURUMLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR2015-2016 yılında kayıt olmuş ve şu an hazırlık sınıfında 2. yılında olan, ve sene bitiminde devamsızlıktan kalmamış olan  öğrenciler, final sınavından başarısız olmaları durumunda Temmuz SBS ve Yaz Okuluna devam etme hakkına sahiptirler. 2017 Yaz Okulundan sonra bu durumda olan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, istedikleri takdirde YDYO öğrenci işlerine dilekçe ile başvurarak, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 Eylül SBS’lere girme hakkı talep edebilirler.2016-2017 yılı girişli öğrencilerimiz ilk senelerinde, devamsızlıktan kalmadıkları sürece  Temmuz SBS ve Yaz Okuluna katılabileceklerdir. Azami öğrenim süreleri sonunda (2 akademik yıl, 2 final sınavı sonunda) ilişikleri kesilecek, dilekçe ile başvuruları halinde 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 Eylül SBS’ye başvurma hakları vardır. 2017-2018 yılı girişli öğrencilerimiz ilk senelerinde, devamsızlıktan kalmadıkları sürece  Temmuz SBS ve Yaz Okuluna katılabileceklerdir. Azami öğrenim süreleri sonunda (2 akademik yıl, 2 final sınavı sonunda) ilişikleri kesilecek, dilekçe ile başvuruları halinde 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 Eylül SBS’ye başvurma hakları vardır.
Not: Her akademik yıl itibari ile bu uygulama devam edecektir.
 
Bu konu ile ilgili Senato Kararı : ilişik kesme
AZAMİ SÜRESİ DOLAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Azami süresi dolan Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin dikkatine;

İlişik kesme durumları ile ilgili Senato kararı:ilişik-kesme

Senato kararı gereğince bu durumda olan azami süresi dolan öğrencilerin Eylül SBS hakkından yararlanmak için 07 Eylül 2018 ve saat 17:00’ye kadar Yabancı Diller Yüksekokulu öğrenci işleri birimine bizzat veya faks yolu ile  dilekçe örneğini imzalı olarak göndermeleri gerekmektedir.

YDYO Faks : 0-232-7506404—- ydyo e-mail adresi : ydyo@iyte.edu.tr

Dilekçe Örneği:EYLÜL SBS başvuru sınav hakkı talebi

 

24 OCAK SBS SINAV SONUÇLARI

Değerli öğrencilerimiz,

24 Ocak 2019 tarihinde yapılmış olan Ocak Seviye Belirleme Sınavı’nın sonuçları belli olmuştur. Hazırlık okulumuzda eğitimine devam etmekte olan kayıtlı öğrencilerimiz sonuçlarını

 

 yobs.iyte.edu.tr  adresinden öğrenebilirler.

Enstitü üzerinden sınava kayıt edilmiş olan öğrencilerimiz sonuçlarına buradan ulaşabilirler: 24.01.2019 Ocak SBS Sonuçlar (Enstitü)

adresinden öğrenebilirler.