İYTE Hazırlık Öğrencileri oluşturdukları posterlerle çevreyi koruma bilincine vurgu yaptılar.

ERASMUS 2018 SONUÇLARI(ilan tarihi 08 mart 2018)

Erasmus sınav sonuçları : ERASMUS 2018 SBS SONUÇLARI

sonuç ilan tarihi İlan tarihi : 08 Mart 2018

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 12 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarına ilanından itibaren yedi iş günü içerisinde Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak, maddi hata itirazında bulunabilirler. İtirazlar için tanınan sürenin bitiminden itibaren bir hafta içerisinde Yüksekokul Müdürü tarafından bir komisyon kurulur, sınav kâğıtları incelenir, maddi hata tespit edilirse, ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınarak Yönetim Kurulu kararı ile sonuca bağlanır.

 

KATKI PAYI İLE İLGİLİ DUYURU

2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı katkı payını yatırmayan öğrenciler;

LİSTE : HAZIRLIK KATKI PAYI YATIRMAYAN

LİSTE : HAZIRLIK KATKI PAYI YATIRMAYAN (MÜH. FAK.)

Listede isimleri   ve ayrıca 2. senesi olan harç parasını yatırmayan diğer öğrencilerin de YDYO öğrenci İşleri Ofisine acilen başvurmaları gerekmektedir.

SON TARİH : 21 Şubat 2018 tarih ve saat:13:00′a kadar başvurmaları gerekmektedir.

HAZIRLIK SINIFI BAHAR YARIYILI SINIFLAR

Hazırlık sınıfı öğrencilerinin dikkatine;

Sınıf listeleri : İLAN YENİ SINIFLAR 2017-2018 Bahar Dönemi

DERS PROGRAMLARI : 2017-2018 BAHAR DÖNEMİ SINIF DERS PROG.19.02.2018

MODERN DİLLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMLARI

2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı Modern Diller Bölümü ve ENG derslerine ilişkin ders programları 2017-2018 Bahar yarıyılı ders programları : 2017-2018 Bahar Yarıyıylı Ders Programı(Modern diller)

HAZIRLIK ÖĞRENCİLERİNİN İLİŞİK KESİLME DURUMLARI

HAZIRLIK ÖĞRENCİLERİNİN İLİŞİK KESME DURUMLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

2015-2016 yılında kayıt olmuş ve şu an hazırlık sınıfında 2. yılında olan, ve sene bitiminde devamsızlıktan kalmamış olan  öğrenciler, final sınavından başarısız olmaları durumunda Temmuz SBS ve Yaz Okuluna devam etme hakkına sahiptirler. 2017 Yaz Okulundan sonra bu durumda olan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, istedikleri takdirde YDYO öğrenci işlerine dilekçe ile başvurarak, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 Eylül SBS’lere girme hakkı talep edebilirler. 2016-2017 yılı girişli öğrencilerimiz ilk senelerinde, devamsızlıktan kalmadıkları sürece  Temmuz SBS ve Yaz Okuluna katılabileceklerdir. Azami öğrenim süreleri sonunda (2 akademik yıl, 2 final sınavı sonunda) ilişikleri kesilecek, dilekçe ile başvuruları halinde 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 Eylül SBS’ye başvurma hakları vardır. Bu konu ile ilgili Senato Kararı : ilişik kesme

BÜTÜNLEME SINAVI VE YAZ ÖĞRETİMİ HK.

Bütünleme sınavı ve yaz öğretimi hakkındaki 07.11.2017 tarih ve 22/2 sayılı Senato kararı aşağıdadır. SENATO KARARI : Bütünleme Sınavı ve Yaz Öğretimi

ÖĞRENCİ EL KİTABI

2017 / 2018 Akademik Yılı Öğrenci El Kitabı için tıklayınız. 

HAZIRLIK SINIFI ESKİ ÖĞRENCİLERİN DURUMU

Hazırlık Sınıfı eski öğrencilerinin dikkatine;

İlişik kesme durumları ile ilgili Senato kararı:ilişik kesme

Senato kararı gereğince bu durumda olan öğrencilerin sınav haklarından yararlanmak için 08 Eylül 2017 ve saat 17:00’ye

kadar Yabancı Diller Yüksekokulu öğrenci işleri birimine bizzat dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

(Uzakta olan öğrencilerimiz 7506404 no’lu faksımıza dilekçelerini imzalı olarak gönderebilirler)

2015-2016 yılında kayıt olmuş ve şu an hazırlık sınıfında 2. yılında olan, finale girmeye hak kazanan öğrencilerin final sınavından başarısız olmaları durumunda

Temmuz SBS ve Yaz Okuluna devam etme hakları vardır. 2017 Yaz Okulundan sonra bu durumda olan öğrenciler,

öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, istedikleri takdirde YDYO öğrenci işlerine dilekçe ile başvurarak,

2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 Eylül SBS’lere girme hakkı talep edebilirler.

Dilekçe Örneği:EYLÜL SBS başvuru sınav hakkı talebi