A) ÖĞRENCİ DİLEKÇE BAŞVURULARI

Üniversitemiz Hazırlık Sınıfı Yönetmelik esaslarına uygun olarak, sınav, mazeret, sağlık raporları, kayıt dondurma, devam-devamsızlık, dilekçe başvuruları kabul işlemleri YDYO öğrenci işleri bürosu tarafından yürütülür.

İşlemleriniz için gerekli dilekçe örnekleri/ Required petitions for your applications;

Hazırlık Başarı Belgesi / Certificate of Achievement:

1) hazırlık başarı belgesi dilekçesi  (YDYO tarafından yapılan sınavlardan geçen öğrenciler için verilmektedir.)

EN: Petition for the SFL Certificate of Achievement

Kayıt Dondurma / Registration Freeze:

1) Kayıt Dondurma Dilekçe Örneği

Hazırlık sınıfı öğrencileri 1 kerelik olmak üzere güz ve bahar yarıyılları için 1 yıllık kayıt dondurma hakkına sahiptir. Akademik yıl başladıktan 2 hafta sonuna kadar dilekçe ile YDYO öğrenci İşlerine başvurabilirler. YDYO Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanarak öğrenciye tebliğ edilir. Ani hastalık ve beklenmedik durumlar dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

EN: Petition for Registration Freeze

Maddi Hata İtiraz / Objection to Exam Results:

1) Maddi hata itiraz dilekçe örneği

Sınav sonuçlarına ilanından itibaren  7 iş günü içerisinde YDYO Öğrenci İşleri’ne itiraz dilekçesi bırakmalıdır.

EN: Petition forObjection to Exam Results

Belgeli Muaf Olma / Petition for Exemption from Preparatory Program:

1) Belgeli Muaf Olma Dilekçe Örneği/Petition for Exemption

Telafi/Mazeret sınavı talep dilekçesi

1)Mazeret /Telafi Sınav formu

Sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 3 iş günü içerisinde YDYO Öğrenci İşleri’ne mazeret gerekçe belgesi ile birlikte teslim edilmesi gerekir.

B) HAZIRLIK SINIFI MUAFİYET İŞLEMLERİ

Lisans ve Lisansüstü öğrenciler Hazırlık sınıfı muafiyet koşulları bilgilendirme /Exemption from Preparatory School :YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MUAFİYET ŞARTLARI

Lisansüstü programlara Bahar Yarıyılı kabul alan ve hazırlık sınıfında muaf olamayanların kayıt işlemleri ve kayıt dondurma(izinli sayılma) durumları ile ilgili alınan Senato kararı:Bahar yarıyılında lisansüstü programlara kabul alan adayların kayıt işlemleri ve kayıt dondurmaları ile ilgili Senato kararı

NOT: Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

C)HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN İLİŞİK KESİLME İŞLEMLERİ HAKKINDA AŞAĞIDAKİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYGULANIR

Eğitim süresi

MADDE 6 – (1) (Değişik:RG-10/1/2022-31715)(2) Hazırlık sınıfında lisans ve lisansüstü öğrencilerin eğitim süresi 2 (iki) akademik yıldır.

(2) (Değişik:RG-10/1/2022-31715)(2) Azami süreler içinde eğitimlerini başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişikleri kesilir. Öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın aşağıdaki hükümlere göre işlem uygulanır:

  1. a) Lisans ve lisansüstü öğrenciler, başvuruda bulunmaları halinde, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren üç akademik yıl boyunca, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından her akademik yılın başında yapılan Eylül ayı seviye belirleme sınavına katılabilirler.
  2. b) İlişikleri kesilen lisans ve lisansüstü öğrencileri, Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlarda başarılı olduklarını gösteren dil belgelerini, sınav hakları devam ettiği müddetçe ibraz edebilirler.
 

D)HAZIRLIK SINIFI YAZ OKULU  KAYIT İŞLEMLERİ

Yaz okulu kayıt tarihleri her yıl Akademik Takvimde yayınlanır. Devam yükümlüğünü yerine getiren tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri 1. sene ve 2. sene sonunda YDYO öğrenci işlerine dilekçe ile başvurarak kayıt olabilirler.
Hazırlık sınıfı öğrencileri bu tarihlerde YDYO öğrenci işlerine kayıt tarihlerinden önce Duyurular kısmında yayınlanan Dilekçe örneği ile şahsen başvurmak zorundadır.

E)KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

ikinci sene hazırlık sınıfına devam edecek ve/veya harç ödemesi gereken öğrenciler her yarıyıl başında ve İYTE Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında  ilan edilen süreler içinde gerekli işlemleri yaparak kayıt yenilemek zorundadırlar.

F)YATAY GEÇİŞ YAPACAK OLAN HAZIRLIK ÖĞRENCİLERİN DOLDURMASI GEREKEN FORM

yatay geçiş ile ilgili form : Yatay Geçişine Engel Olmadığına Dair Belge