Yüksekokul Sekreterliği (İdari Birim Amirliği)

YÜKSEKOKUL SEKRETERLİĞİ İŞLEYİŞİ

Yüksekokulun idari işleyişini düzenlemek ve temsil etmek.
Yüksekokul ile ilgili akademik ve idari tüm yazışmaları yapmak ve kontrol etmek.
Öğrenci İşleri, İdari İşler, Mali İşler Büroları ile koordinasyonu sağlamak.
Mali işlerin kontrolünü sağlamak.
Yüksekokul Bütçesini yapmak.

To arrange and represent the operation of School. To carry out all the academic and administrative correspondance regarding the School. To maintain the coordination amongst Student Affairs, Administrative Affairs and Financial Affairs and to make the Budget of School

SEDA TANIŞ (YDYO  Yüksekokul sekreteri)