Genel

Yükseköğretim Kurumu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınav sonuçlarına göre, Üniversitemiz Senatosu’nun belirlemiş olduğu kayıt koşullarını yerine getiren öğrencilerin Güz Dönemi kayıt işlemleri, Akademik Takvimde belirtilen kesin kayıt tarihleri içinde, Enstitümüz Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

Güz Dönemi kesin kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler Eylül ayında yapılan Seviye Belirleme Sınavı neticesinde Yabancı Diller Yüksekokulu’nda İngilizce Hazırlık eğitimine başlayan tüm öğrencilerinin   hazırlık sınıfı ile ilgili öğrenci başarı belgesi, dilekçe kabul işlemleri ve öğrencilerin sorunlarıyla ilgili her şey Yabancı Diller Yüksekokulu öğrenci işleri bürosu tarafından yürütülmektedir. Bunların dışındaki diğer işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

1992 yılında kurulan ve öncelikli amacı ülkemizin temel fen ve mühendislik bilimleri alanında gereksinim duyduğu bilim insanlarını yetiştirmeye katkıda bulunmak olan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün eğitim dili İngilizcedir. Bu durum, lisans ve lisansüstü programlarda öğrenimlerini sürdürecek olan tüm öğrencilerin akademik düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmalarını gerektirmektedir. Öğrencilerin bu gereksinimini karşılamak üzere kurulan ve eğitim-öğretim etkinliklerini Enstitü Rektörlüğü’ne bağlı bir birim olarak sürdüren Yabancı Diller Bölümü 1996-1997 akademik yılından bu yana Enstitü’ye kayıtlanan lisans ve lisansüstü öğrencilere akademik düzeyde İngilizce eğitimi vermektedir.

Yabancı Diller Yüksekokuluna ilişkin eğitim-öğretim süreçleri şöyle özetlenebilir: Enstitüye kayıtlanan lisans ve lisansüstü öğrencileri öncelikle İngilizce Yeterlilik Sınavına (SBS) alınırlar. İngilizce Yeterlik sınavları(SBS) ile ile ilgili bilgilendirmeler web sitemiz duyurular kısmında sınavlardan önce yayınlanmaktadır.Hazırlık sınıfı içinde 1 yıllık süreçte yapılan sınavlar bilgiler her yıl yayınlanan YDYO kitapçığında yer alır.

Yabancı Diller Hazırlık Okulu Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları sağlayan öğrenciler İngilizce hazırlık eğitiminden muaf tutularak kazandıkları programda eğitimlerine başlarlar. Öngörülen koşulları sağlayamayan öğrenciler ise yapılan sınavda aldıkları puanlar göz önünde bulundurularak düzeylerine uygun olan kurlara yerleştirilir ve bir yıl boyunca İngilizce eğitimi alırlar.