Genel

Yükseköğretim Kurumu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınav sonuçlarına göre, Üniversitemiz Senatosu’nun belirlemiş olduğu kayıt koşullarını yerine getiren öğrencilerin Güz Dönemi kayıt işlemleri, Akademik Takvimde belirtilen kesin kayıt tarihleri içinde, Enstitümüz Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

Güz Dönemi kesin kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler Eylül ayında yapılan Seviye Belirleme Sınavı neticesinde Yabancı Diller Yüksekokulu’nda İngilizce Hazırlık eğitimine başlayan tüm öğrencilerinin Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri, resmi kuruluş burs duyuruları, öğrenci başarı belgesi hazırlama, dilekçe kabul işlemleri ve öğrencilerin sorunlarıyla ilgili her şey Yabancı Diller Yüksekokulu öğrenci işleri bürosu tarafından yürütülmektedir.

1992 yılında kurulan ve öncelikli amacı ülkemizin temel fen ve mühendislik bilimleri alanında gereksinim duyduğu bilim insanlarını yetiştirmeye katkıda bulunmak olan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün eğitim dili İngilizcedir. Bu durum, lisans ve lisansüstü programlarda öğrenimlerini sürdürecek olan tüm öğrencilerin akademik düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmalarını gerektirmektedir. Öğrencilerin bu gereksinimini karşılamak üzere kurulan ve eğitim-öğretim etkinliklerini Enstitü Rektörlüğü’ne bağlı bir birim olarak sürdüren Yabancı Diller Bölümü 1996-1997 akademik yılından bu yana Enstitü’ye kayıtlanan lisans ve lisansüstü öğrencilere akademik düzeyde İngilizce eğitimi vermektedir.

Yabancı Diller Yüksekokuluna ilişkin eğitim-öğretim süreçleri şöyle özetlenebilir: Enstitüye kayıtlanan lisans ve lisansüstü öğrencileri öncelikle İngilizce Yeterlilik Sınavına alınırlar. Bu sınavda, Yabancı Diller Hazırlık Okulu Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları sağlayan öğrenciler İngilizce hazırlık eğitiminden muaf tutularak kazandıkları programda eğitimine başlarlar. Öngörülen koşulları sağlayamayan öğrenciler ise yeterlik sınavında aldıkları puanlar göz önünde bulundurularak düzeylerine uygun olan kurlara yerleştirilir ve bir yıl boyunca İngilizce eğitimi alırlar.

A) ÖĞRENCİ DİLEKÇE BAŞVURULARI

Üniversitemiz Hazırlık Sınıfı Yönetmelik esaslarına uygun olarak, sınav, mazeret, sağlık raporları, kayıt dondurma, devam-devamsızlık, dilekçe başvuruları kabul işlemleri YDYO öğrenci işleri bürosu tarafından yürütülür.

Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği  kayıt dondurma dilekçe işlemleri ve belgeli muaf olma işlemleri her eğitim-öğretim yılı başında Hazırlık Sınıfı öğrenci işleri tarafından yürütülür.

B) ÖĞRENCİ SINAV TELAFİLERİ

  • MONTHLY SINAVLARI

Monthly sınavlarının bir veya birkaçına programlanan zamanda giremeyen öğrencilerin bu sınavların telafisini alabilmeleri yönetmeliğimizde belirtildiği gibidir.

MADDE 10 – (1) Öğrencilerin; haklı ve geçerli nedenlerini belgelendirmeleri ve Yüksekokul Müdürlüğüne sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç üç iş günü içerisinde dilekçe ile başvurmaları halinde, final sınavı ve ara sınavlarda mazeretli sayılmalarına, Yönetim Kurulunca karar verilir. Bu süre geçtikten sonra mazeret başvuruları işleme konulmaz.