Zorunlu İngilizce Dersleri

Bölüm sekreterliği : Gamze YUNUS Oda No: 107  Tel: 7506418-6400

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı ders programları : 2023-2024 Güz Yarıyılı Fakülte İngilizce Dersleri Ders Programı

Açılan ders listeleri : 2023-2024 Güz Açılacak Dersler Listesi – (Zorunlu)

Yabancı Diller Yüksekokulu olarak Enstitümüz Lisans 1. sınıf öğrencilerine ilk iki dönem, Mimarlık, Şehir Bölge Planlama ve Endüstriyel Tasarım Lisans 2. sınıf öğrencilerine 3. dönem,   Fotonik, Gıda Mühendisliği, Biyomühendislik ve Çevre Mühendisliği Lisans 3. sınıf öğrencilerine 5. dönem ve Makine, Enerji Sistemleri ve Malzeme bilimi ve Mühendisliği Lisans 3. sınıf öğrencilerine 6. dönem İngilizce dersleri vermekteyiz. Derslerimizin amacı ve içeriği aşağıda belirtilmiştir.

ENG 101 ( İngilizce Okuma ve Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi I)

Bu üç kredilik ders tüm birinci sınıf öğrencileri için zorunludur.  Güz yarıyılında verilen dersin AKTS kredisi de üçtür (3). Akademik okuma ve yazma için gerekli olan becerileri ve yapıları öğretmeyi hedeflediğimiz bu derste,  öğrencilerimiz akademik araştırmalar yaparak makale yazmaktadırlar.  Ayrıca otantik dersler ve sınıf içi aktiviteler yoluyla öğrencilerimizin dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesini hedeflemekteyiz. Bu dersin çıktıları arasında şu maddeler bulunmaktadır:

•           Araştırma yapabilmek

•           Bilimsel yazıları tanıyıp anlayabilmek

•           Kaynakların güvenilirliğini değerlendirebilmek

•           Yazılı metinlerdeki bilimsel bilgi ve verileri analiz edebilmek

•           Referans verebilmek

•           Yazılı metinleri kendi sözleriyle tekrar ifade edebilmek

•           İyi organize edilmiş metinler oluşturabilmek

•           Akademik konuşma hazırlayarak sunabilmek

•           İntihalin ne olduğunu anlayarak kaçınmak

Dönem boyunca öğrencilerimiz akademik makaleleri değerlendirir, bir adet akademik makale yazar ve akademik sunum yaparlar. Ayrıca dönem sonunda da final sınavı yapılır.

ENG 102 ( İngilizce Okuma ve Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi II)

Bu üç kredilik ders tüm birinci sınıf öğrencileri için zorunludur. Bahar yarıyılında verilen dersin AKTS kredisi de üçtür (3). Akademik okuma ve yazma için gerekli olan becerileri ve yapıları öğretmeyi hedeflediğimiz bu derste,  öğrencilerimiz akademik araştırmalar yaparak makale yazmaktadırlar.  Ayrıca otantik dersler ve sınıf içi aktiviteler yoluyla öğrencilerimizin dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesini hedeflemekteyiz. Bu dersin çıktıları arasında şu maddeler bulunmaktadır:

•           Sözlü ve yazılı bağlamdaki düşünceleri eleştirebilmek

•           Yaratıcı ve eleştirel düşünce becerilerini kullanabilmek

•           Araştırma makalelerini okumak, anlamak ve değerlendirebilmek

•           Okunan makaleye cevaben akademik bir makale yazabilmek

•           Bilimsel makaleleri özetleyebilmek, notlar alarak analiz etmek

•           Bilimsel ve teknik sorunlara çözüm bularak bu çözümleri sözlü olarak sunabilmek

Dönem boyunca öğrencilerimiz akademik makaleler üzerinden notlar alır, bir adet akademik makale yazar ve akademik sunum yaparlar. Ayrıca dönem sonunda da final sınavı yapılır.

ENG 201 (İleri Okuma ve  İletişim Becerileri):

Bu ders Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ve Endüstriyel Tasarım bölümü ikinci sınıf öğrencilerine sonbahar yarıyılında verilen zorunlu bir derstir. Ders 3 kredilik olup AKTS kredisi de üçtür. Bu derste mimarlık ve şehir planlama üzerine yazılmış akademik ve bilimsel makaleler incelenmektedir. Öğrencilerin eleştirel okuma ve düşünme becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra konuşma becerilerinin de geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu dersin çıktıları arasında şu maddeler bulunmaktadır:

 • Yazılı metinlerdeki bilimsel bilgi ve verileri analiz edebilmek
 • Referans verebilmek
 • Eleştirel okuma becerilerini geliştirebilmek
 • Fikirlerini organize ederek makale ve konuşma planlayabilmek
 • Akademik konuşma hazırlayarak grup olarak sunabilmek
 • Görsel sunum hazırlayabilmek

ENG 301 (Teknik Yazım ve İletişim)

Gıda Mühendisliği, Biyomühendislik, Fotonik  ve Çevre Mühendisliği üçüncü sınıf zorunlu dersidir. Bu ders öğrencilerin derslerinde ve meslek hayatlarında ihtiyaçları olabilecek iletişim becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Ders süresince öğrencilerin teknik yazı türleri üzerinde çalışmaları, alanlarına yönelik sözlü sunum hazırlamaları beklenmektedir. Teknik rapor, makale, iş mektupları, niyet mektubu, teknik tanım, teklif ve özgeçmiş çalışacakları yazı türlerinden bazılarıdır.

ENG 302 (Teknik Yazım ve İletişim)

Makina, Enerji sistemleri ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliği üçüncü sınıf zorunlu dersidir. Bu ders öğrencilerin derslerinde ve meslek hayatlarında ihtiyaçları olabilecek iletişim becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Ders süresince öğrencilerin teknik yazı türleri üzerinde çalışmaları, alanlarına yönelik sözlü sunum hazırlamaları beklenmektedir. Teknik rapor, iş mektupları, niyet mektubu, teknik tanım, teklif ve özgeçmiş çalışacakları yazı türlerinden bazılarıdır. İyi iletişim becerileri mesleki hayatın en önemli parçalarından olduğu için öğrencilerin bu dersle bu konuda kendilerini geliştireceklerdir.

ENG Dersleri için Genel Şart ve Koşullar

 • Öğrencilerin CMS sınıflarına katılarak duyuruları takip etmesi gerekmektedir
 • Ders materyalleri mutlaka her derse getirilmelidir.
 • 12 saat üzerinde devamsızlık yapan öğrenciler dersten kalır.
 • Geçerli sağlık raporu olan öğrenciler telafi sınavına girebilirler.
 • Öğrencilerin akademik doğruluk kurallarına uyması beklenmektedir. İntihalin hiçbir şekli tolere edilmeyecektir ve tamamen kaçınılmalıdır. Öğrenciler kendi aralarında her zaman yardımlaşabilir ve birbirlerine danışabilirler fakat sundukları her bir ödev tamamen kendilerine ait olmalıdır.