Taşınır ve Kayıt Kontrol Birimi

Şef Mehmet GÖÇ : 7506428 Taşınır Kayıt Kontrol Birimi

Ayniyat, depo ve zimmet işlemlerinin  sistematik bir şekilde düzenlenmesini sağlamak