YÜKSEKOKUL HAKKINDA

Yabancı Diller Yüksekokulu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne kabul edilen lisans ve lisansüstü öğrencilerine İngilizce hazırlık eğitimi vermektedir. Enstitümüzde öğretim dilinin İngilizce olması Yabancı Dil Eğitiminin önemini arttırmakta ve Yüksekokulumuzda eğitim alan öğrenciler için zorlu bir hazırlık dönemi anlamına gelmektedir.

Yabancı Diller Yüksekokulu, temel işlevi olan yabancı dil eğitiminin yanı sıra taşıdığı önemli misyonun bilincinde olarak, eğitim kalitesini arttırmaya yönelik her türlü araştırma ve geliştirme faaliyetlerini de aralıksız olarak sürdürmektedir. Bu hedefler ve eğitimde modern hizmet anlayışı yaklaşımıyla idari ve akademik yapılanmasını tamamlamıştır.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün eğitim dili İngilizcedir. Lisans ve lisansüstü programlarda öğrenimlerini sürdürecek olan tüm öğrencilerin akademik düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekir.

Yabancı Diller Bölümü olarak bu ihtiyacı karşılamak üzere, 1996-1997 akademik yılında kurulmuş; 2010 yılına kadar Rektörlüğe bağlı bir birim olarak çalışmış; 2010 yılında da, Yüksekokul statüsüne geçmiştir.

Yabancı Diller Yüksekokulu, Temel İngilizce ve Modern Diller Bölümlerini içerir. Müdür, iki Müdür Yardımcısı, Hazırlık Genel Koordinatörü ve Yüksekokul Sekreterinden oluşan yönetim kadrosu ve öğretim elemanları ile lisans ve lisansüstü öğrencilere akademik düzeyde İngilizce eğitimi verir. Yüksekokulumuzda görev yapan idari ve akademik kadrolar sürekli hizmetiçi eğitime tutularak hizmet üretiminde kalite artırımı için gerekli çağdaş vizyona sahip olmaları sağlanmaktadır.

Misyon

Geleceğe yön verecek olan bilim insanlarına, eğitimleri boyunca ve sonrasında tüm yabancı dil ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde, çağın gereklerine uygun, dilin iletişim aracı olarak kullanıldığı uluslararası platformlarda Enstitümüzü temsil ve kendilerini ifade edebilmeleri için gerekli olan yabancı dil bilgi ve becerilerini kazandırmaktır.

Vizyon

Alanında yabancı dilini en iyi şekilde temsil edebilecek düzeye getirmek ve teknoloji diline yön vermek.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 2023-2026

  • Dr.Öğr.üyesi Sinem BEZİRCİLİOĞLU
  • Doç.Dr.Hatice Eser ÖKTEN 
  • Doç.Dr.Adile ARSLAN AVAR 
  • Dr.Mğr.Üyesi Evren ATAMAN

İç Kontrol Sistemi : YDYO İç Kontrol Sistemi