Sınavlar

ÖRNEK YETERLİK SINAVLARI 1 : SAMPLE PROFICIENCY EXAM – Answer Key

Sample Proficiency Exam

ÖRNEK YETERLİK 2 Sample Prof.2 ANSWER KEY

Sample Proficiency Exam2

Hazırlık okulumuzda iki tür sınav uygulanmaktadır. Akademik yıl boyunca tüm kurların girmek zorunda olduğu bu sınavlar şöyledir:

  • Bir akademik yılda 6 defa yapılan Vize (Monthly) sınavları
  • Bir akademik yılda tarihi belli olan 4 adet Kısa Sınav (Quiz) ve tarihi duyurulmadan yapılan 8 adet Kısa Sınav (Pop Quiz)
  • Bir akademik yılda 2 defa yapılan Sunumlar ve sene boyunca öğrencinin çalışmalarından derlenen İngilizce Portfolyo kontrolleri (Presentation & English Portfolio)

Bunların haricinde ayrıca öğrencilerimize derse katılımlarına, verilen ödevlerin yapılmasına, sınıf içi davranışlarına, gerekli ders materyallerinin sınıfa düzenli getirilmesine ve (varsa) derslere ait online aktivitelerin yapılmasına dayalı olarak her dönem Sözlü Notu (Oral Grade) verilmektedir.


Öğrencilerimizin Hazırlık sınıfından başarıyla mezun olabilmeleri için Sene Sonu Başarı Puanlarının 60 (100 üzerinden) ve üzeri olması gerekmektedir. Sene Sonu Başarı Puanı, Yıl İçi Başarı Puanı’nın %6 0 ’ı ve Yılsonu Sınavı’ndan (Final Exam) alınan puanın %40’ı toplanarak elde edilir.

Yıl içi başarı ortalaması 60 ve üzerinde olan öğrenciler, hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayabilmek için Yılsonu Sınavı’na (Final) girerler. Bu sınavda puan barajı 50’dir. Sınavdan bu puanı elde edemeyen öğrenciler, elde ettikleri puan sene sonu başarı puanlarını 60’ın üzerine çıkarmaya yetse bile başarısız sayılırlar.

Azami süreler ile ilgili alınan Senato Kararı : 8-1 Sayılı hazırlık sınıfı ilişik kesilmesine dair Senato Kararı (YENİ)

Sınavlara itiraz ve Raporlu olma durumu

Öğrenciler sene boyunca girecekleri sınavların sonuçlarına sadece maddi hata açısından itiraz etme hakkına sahiptirler.
Böyle bir durumda öğrenci sınav sonuç açıklanma tarihinden sonraki 7 iş günü içerisinde Öğrenci İşleri’ne itiraz dilekçesi bırakmalıdır.
Öğrenciler herhangi bir sağlık sorunu sebebiyle bir sınava katılamazlarsa rapor getirmeleri şartıyla telafi hakkı kazanırlar.
Öğrencinin bu hakkı kazanabilmesi için raporun resmi bir sağlık kuruluşundan alınmış olması ve sınavdan sonraki 3 iş günü içerisinde YDYO Öğrenci İşleri’ne bir dilekçe ile teslim edilmesi gerekir.
Telafi sınavları sadece vize ve final sınavları için geçerlidir. Kısa Sınav (Quiz) ve Sınıfiçi Performans Notu (CPG) başlığı altındaki herhangi bir sınavın -raporlu olunsa bile- telafi sınavı yapılmaz.
Telafi sınavlarının yeri ve tarihi dönem sonlarında okulumuzun internet sayfasında duyurulmaktadır.

 

YIL BOYUNCA YAPILAN SINAVLAR VE YIL İÇİ BAŞARI PUANI’NDAKİ PAYLARI

MONTHLY (%60)

QUIZ (%30)

CPG (%10)

Monthly I

Main Course Quiz I

English Portfolio I

Monthly II

Main Course Quiz II

English Portfolio II

Monthly III

Main Course Quiz III (Güz döneminde yapılan 4 Pop Quiz’in toplamından oluşur)

Oral Grade I

Monthly IV

Main Course Quiz IV

Oral Grade II

Monthly V

Main Course Quiz V

Presentation I

Monthly VI

Main Course Quiz VI (Bahar döneminde yapılan 4 Pop Quiz’in toplamından oluşur)

Presentation II