Ölçme ve Değerlendirme

Hazırlık sınıfındaki Ölçme ve Değerlendirme sistemi ile ilgili genel bilgiye ‘Öğrenci El Kitabı‘ndan ulaşılabilir.  Sistem detayları ise öğrencilerimizle dönem başında paylaşılan ‘Ölçme ve Değerlendirme Araçları Bilgilendirme Kitapçığı’ nda açıklanmaktadır.

Öğrencilerimizin Hazırlık sınıfından başarıyla mezun olabilmeleri için Yıl Sonu Başarı Puanlarının 60 ve üzeri olması gerekmektedir. Yıl Sonu Başarı Puanı, Yıl İçi Başarı Puanının %60 ’ı ve Yıl Sonu sınavından (Final Exam) alınan puanın %40’ı toplanarak elde edilir.

Sınav içerikleri ve puanlaması ile ilgili yetkisi dahilinde bulunan değişiklikleri yapma hakkını Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü saklı tutar.