Yönetmelik

Temel İngilizce Bölümü (Hazırlık sınıfı) yönetmelik (01.03.2021 tarihli, 10.01.2022 tarihli ve 13.11.2023 tarihli değişiklik ile ) :Yönetmelik Son hali

 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YAZ OKULU YÖNERGESİ

Konusu

Madde 1- Bu yönergenin konusu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yaz Okulu Yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Yaz Okuluna, Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık sınıfında devam yükümlülüğünü yerine getiren öğrenciler katılabilir.

Yaz Okulu Eğitimi ile İlgili Esaslar

Madde 3- Yaz Okulunda haftada en az 25 en çok 30 saat ders yapılır.

Madde 4- Yaz Okulu sonunda verilecek olan Yeterlik Sınavına sadece Yaz  Okulu’na katılan ve Yaz Okulu devamsızlık sınırını aşmamış olan öğrenciler katılabilir.

Madde 5- Yaz Okulu sonunda verilecek olan Yeterlik Sınavı’ndan başarısız olanlar  takip eden akademik yılın başında uygulanacak olan Eylül ayı Seviye Belirleme sınavı’na katılabilirler.

Madde 6- Yaz Okulunun açılabilmesi için kayıt yaptıran öğrenci sayısının en az 5 olması gerekir. Yaz Okulunda açılacak olan şube ve şubelerdeki öğrenci sayısı Yaz  Okuluna kayıt yaptıran toplam öğrenci sayısına göre Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce belirlenir.

Madde 7- Yaz Okulu’nda kayıt dondurma ve öğrencinin öğrenim hakkını saklı tutma isteği kabul edilmez. Kayıt yaptırdıktan sonra ayrılma isteği Yüksekokul Yönetim Kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır.

 Madde 8- Yaz Okulu sonunda verilecek olan Yeterlik Sınavı’na, Yüksekokul Müdürlüğünce haklı ve geçerli görülen bir nedenle katılamayan öğrencilere mazeret sınavı verilebilir.

Madde 9- Yaz Okulu’nda Yaz Okulu sonunda verilecek olan Yeterlik Sınavı haricinde herhangi bir değerlendirme sınavı yapılmaz.

Başarı Değerlendirmesi

Madde 10- Yaz Okulu sonunda verilecek olan Yeterlik Sınavı’ndan en az %60 alan öğrenciler başarılı sayılır ve Hazırlık Sınıfını geçmiş kabul edilirler.

Madde 11- Yaz Okulu’nda devamsızlık sınırı %15’dir. Bu sınırı aşan öğrenciler devamsızlıktan kalır ve Yaz Okulu sonunda verilecek olan Yeterlik Sınavına giremezler.

Eğitim Ücreti

Madde 12- Yaz Okulu’na katılmak isteyen öğrencilerden alınacak olan ücret, her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen miktarlardır.

Yürürlük

Madde 13- Bu yönerge İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14- Bu yönerge hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.