Zorunlu Yabancı Dil Dersleri

Dr. Öğr. Üyesi Sinem BEZİRCİLİOĞLU

Eğitim

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği Bölümü, 2000
Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, İngilizce Öğretmenliği Bölümü, 2003, “Şart Cümleciklerinin Öğretiminde Ders Kitaplarındaki Kısıtlamalardan Kaynaklanan Zorluklar”
Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, İngilizce Öğretmenliği Bölümü, “Virginia Woolf’un Üç Romanında Bilinç Akışı Tekniğinin İrdelenmesi ve Öğretimi”

Öğr. Gör. Seda ALTINER

Eğitim

Lisans: 
Yüksek Lisans:

Öğr. Gör. Serhat BAŞAR

Eğitim

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Yabancı Diller Eğitimi, 2016

Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi, 2019

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi (devam ediyor)

CV – Serhat Başar

Öğr. Gör. Begüm AKYOL

Eğitim

Lisans: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi, 2011

Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi, 2015

CV – Begüm Akyol

Öğr. Gör. Pelin KIZILATA

Eğitim

Lisans: 

Yüksek Lisans: 

CV – Pelin Kızılata

Öğr. Gör. İnci MISIRLI KARABULUT

Eğitim

Lisans: Yaşar Üniversitesi, Çift Anadal, İngiliz Dili ve Edebiyatı & Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, 2015

Yüksek Lisans: Yaşar Üniversitesi,İngiliz Dili ve Edebiyatı, 2019

CV – İnci Mısırlı Karabulut