Sık Sorulan Sorular


HAZIRLIK SINIFI SIK SORULAN SORULAR

 • Hazırlık geçme notu nedir?

İngilizce Yeterlik Sınavları başarı notu 60 ve üstüdür.

 • Akademik yıl başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı nasıl yapılır? (Eylül SBS)

İngilizce Yeterlik Sınavı tek veya çok aşamalı olarak yapılabilir. Bu sınavın uygulanış şekli, Yüksekokul Müdürlüğünce kararlaştırılır. Örnek sınavlar web sayfasında yayınlanır.
Yüksekokul Müdürlüğü ayrıca hazırlık sınıfı kurlarını belirlemek için Seviye Belirleme sınavı yapabilir.

 • Akademik yıl başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavına (Eylül SBS) kimler girer?

Yeni kayıt yaptıran tüm lisans, lisansüstü ve yabancı uyruklu öğrenciler ile 2. yılına devam etme hakkı olan (devamsızlıktan kalmış olsa dahi) öğrenciler, izinli (kayıt donduran) öğrenciler katılır. DGS+Ek yerleştirme+YÖS vb. Akademik yıl başladıktan sonra kayıt yaptıran öğrenciler için ayrı bir İngilizce yeterlik Sınavı uygulanır.

 • Akademik yıl ortasında yapılan Ocak İngilizce Yeterlik sınavına kimler katılabilirler? (Akademik takvime göre ay değişikliği olabilir)

YDYO’ya kayıtlı olan ve devam yükümlülüğünü yerine getiren lisansüstü öğrencileri—- çeşitli nedenlerle bir yıl için izinli sayılmış olan lisansüstü öğrencileri— Enstitüye Bahar yarıyılı için kabul alan  lisansüstü öğrencileri,

 • Lisansüstü öğrenciler Bahar yarıyılında hazırlık sınıfı okuyabilirler mi?

      Hayır. Hazırlık sınıfı eğitimi yıllık bir eğitim olduğu için  hazırlık sınıfına kayıt yaptırma hakkı olanlara Senato kararı hükmü
gereğince kayıt dondurma uygulanır. Kayıt donduran bahar yarıyılı için Lisansüstü öğrenciler yazın yapılacak olan güz yarıyılına başvuran lisansüstü adaylar ile birlikte İngilizce Yeterlik sınavına  girebilirler. Başarısız olunduğu takdirde EYLÜL SBS sınavına da katılabilirler. Sınavların zamanları  Akademik Takvimde yayınlanmaktadır. Ayrıca Muafiyet koşulları çerçevesinde dil belgesi de getirebilirler.

 • İngilizce Yeterlik sınavı dışında muafiyet koşulları nedir?

Lisans ve Lisansüstü öğrenciler için hazırlık sınıfı muafiyet koşulları :YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI MUAFİYET ŞARTLARI (geçerli)

 • Devam zorunlu mudur?

Hazırlık sınıfında %85 derslere devam zorunludur. Devamsızlıktan kalan öğrenciler başarısız sayılırlar ve  final sınavına, yaz okuluna, yazın yapılan İngilizce Yeterlik Sınavına dönem ortasında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavına(sadece lisansüstü öğrenciler için uygulanır) girme hakkı yoktur.

 • Akademik yıl sonunda yazın yapılan Temmuz Yeterlik Sınavına kimler girebilir? (Akademik takvime göre ay değişikliği olabilir)

YDYO’ya kayıtlı olan ve devam yükümlülüğünü yerine getiren tüm lisans ve lisansüstü öğrenciler—- çeşitli nedenlerle bir yıl için izinli sayılmış öğrenciler—– Enstitüye Güz yarıyılı için kabul alan lisansüstü aday öğrenciler

 • Mazeretimden dolayı izinli sayılma (kayıt dondurma ) hakkım var mıdır?

—-Hazırlık sınıfı öğrencileri 1 kerelik olmak üzere güz ve bahar yarıyılları için 1 yıllık kayıt dondurma hakkına sahiptir. Akademik yıl başladıktan 2 hafta sonuna kadar dilekçe ile YDYO öğrenci İşlerine başvurabilirler. YDYO Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanarak öğrencinin adresine tebliğ edilir. Ani hastalık ve beklenmedik durumlar dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

—-Lisansüstü programlara Bahar Yarıyılı kabul alan ve hazırlık sınıfında muaf olamayanların kayıt işlemleri ve kayıt dondurma(izinli sayılma) durumları ile ilgili alınan Senato kararı : Bahar yarıyılında lisansüstü programlara kabul alan adayların kayıt işlemleri ve kayıt dondurmaları ile ilgili Senato kararı

 •   Herkes Yaz öğretimine katılabilir mi?

Devam yükümlüğünü yerine getiren tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri 1. sene ve 2. sene sonunda YDYO öğrenci işlerine dilekçe ile başvurarak kayıt olabilirler.

 • Kurumlararası Yatay Geçiş — Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş ile başvuran öğrenciler içinde aynı muafiyet koşulları geçerli midir?

Evet.  İlave olarak %100 İngilizce eğitim veren bölümün hazırlık sınıfından geçtiğini belgelemek. Bu öğrenciler başvurularını Ana Öğrenci İşlerine yaparlar. İlgili muafiyet belgeleri incelenmek üzere YDYO’ya gönderilir.

 • Hazırlık sınıfında 2 yıl sonunda ilişiğimiz kesilir mi?

Evet. Azami süre 2 yıldır. 2. sene devam yükümlülüğünü sağlayan öğrenciye Yaz öğretimi hakkı ve yazın yapılacak olan Temmuz (akademik takvime göre ayı değişebilir.)İngilizce Yeterlik sınav hakkı da tanınır. Bu sınavların sonunda ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğrencinin hakları yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir :

Eğitim süresi

MADDE 6 – (1) (Değişik:RG-10/1/2022-31715)(2) Hazırlık sınıfında lisans ve lisansüstü öğrencilerin eğitim süresi 2 (iki) akademik yıldır.

(2) (Değişik:RG-10/1/2022-31715)(2) Azami süreler içinde eğitimlerini başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişikleri kesilir. Öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın aşağıdaki hükümlere göre işlem uygulanır:

 1. a) Lisans ve lisansüstü öğrenciler, başvuruda bulunmaları halinde, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren üç akademik yıl boyunca, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından her akademik yılın başında yapılan Eylül ayı seviye belirleme sınavına katılabilirler.
 2. b) İlişikleri kesilen lisans ve lisansüstü öğrencileri, Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlarda başarılı olduklarını gösteren dil belgelerini, sınav hakları devam ettiği müddetçe ibraz edebilirler.
 • Final Sınav nasıl yapılır?

Her akademik yıl başında yayınlanan eğitim-öğretim kitapçığında açık ve net bir şekilde anlatılmıştır.

NOT: Sınavlardan önce Sınav esasları ve Sınıf listeleri Web sayfamızda duyurular kısmında yayınlanmaktadır.