Sık Sorulan Sorular


HAZIRLIK SINIFI SIK SORULAN SORULAR

 • Hazırlık geçme notu nedir?

İngilizce Yeterlik Sınavları başarı notu 60 ve üstüdür.

 • Akademik yıl başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı nasıl yapılır?

İngilizce Yeterlik Sınavı tek veya çok aşamalı olarak yapılabilir. Bu sınavın uygulanış şekli, Yüksekokul Müdürlüğünce kararlaştırılır. Örnek sınavlar web sayfasında yayınlanır.

 • İngilizce Yeterlik Sınavından sonra ayrı bir seviye belirleme sınavı yapılır mı?

Akademik yıl başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavından sonra Yüksekokul Müdürlüğünce kararlaştırılır.

 • Akademik yıl başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavına (Eylül SBS) kimler girer?

Yeni kayıt yaptıran tüm lisans, lisansüstü ve yabancı uyruklu öğrenciler ile 2. yılına devam etme hakkı olan (devamsızlıktan kalmış olsa dahi) öğrenciler katılır. DGS+Ek yerleştirme+YÖS vb. Akademik yıl başladıktan sonra kayıt yaptıran öğrenciler için ayrı bir İngilizce yeterlik Sınavı uygulanır.

 • Akademik yıl ortasında yapılan Ocak İngilizce Yeterlik sınavına kimler katılabilirler? (Akademik takvime göre ay değişikliği olabilir)

YDYO’ya kayıtlı olan ve devam yükümlülüğünü yerine getiren lisansüstü öğrencileri—- çeşitli nedenlerle bir yıl için izinli sayılmış olan lisansüstü öğrencileri— Enstitüye Bahar yarıyılı için başvuru yapan lisansüstü öğrencileri,

 • İngilizce Yeterlik sınavı dışında muafiyet koşulları nedir?

Hazırlık sınıfı muafiyet koşulları : YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI MUAFİYET ŞARTLARI (geçerli)

Lisansüstü adaylar için uygulanan Senato kararı :02.06.2015-tarih-ve-34-sayılı-Senato-kararı-muaf-olma-koşulları-

 • Devam zorunlu mudur?

Hazırlık sınıfında %85 derslere devam zorunludur. Devamsızlıktan kalan öğrencilerin final sınavına, yaz okuluna ,yazın yapılan İngilizce Yeterlik Sınavına dönem ortasında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavına(sadece lisansüstü için uygulanır) girme hakkı yoktur.

 • Akademik yıl sonunda yazın yapılan Temmuz Yeterlik Sınavına kimler girebilir? (Akademik takvime göre ay değişikliği olabilir)

YDYO’ya kayıtlı olan ve devam yükümlülüğünü yerine getiren tüm lisans ve lisansüstü öğrenciler—- çeşitli nedenlerle bir yıl için izinli sayılmış öğrenciler—–  Ocak ayı İngilizce Yeterlik sınavında başarısız olan lisansüstü aday öğrenciler —- Enstitüye Güz yarıyılı için başvuru yapan lisansüstü aday öğrenciler

 • Mazeretimden dolayı izinli sayılma (kayıt dondurma ) hakkım var mıdır?

Hazırlık sınıfı öğrencileri 1 kerelik olmak üzere güz ve bahar yarıyılları için 1 yıllık kayıt dondurma hakkına sahiptir. Akademik yıl başladıktan 2 hafta sonuna kadar dilekçe ile YDYO öğrenci İşlerine başvurabilirler. YDYO Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanarak öğrencinin adresine tebliğ edilir. Ani hastalık ve beklenmedik durumlar dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

 •   Herkes Yaz öğretimine katılabilir mi?

Devam yükümlüğünü yerine getiren tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri 1. sene ve 2. sene sonunda YDYO öğrenci işlerine dilekçe ile başvurarak kayıt olabilirler.

 • Kurumlararası Yatay Geçiş — Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş ile başvuran öğrenciler içinde aynı muafiyet koşulları geçerli midir?

Evet.  İlave olarak %100 İngilizce eğitim veren bölümün hazırlık sınıfından geçtiğini belgelemek. Bu öğrenciler başvurularını Ana Öğrenci İşlerine yaparlar. İlgili muafiyet belgeleri incelenmek üzere YDYO’ya gönderilir.

 • Hazırlık sınıfında 2 yıl sonunda ilişiğimiz kesilir mi?

Evet. Azami süre 2 yıldır. 2. sene devam yükümlülüğünü sağlayan öğrenciye Yaz öğretimi hakkı ve yazın yapılacak olan Temmuz İngilizce Yeterlik sınav hakkı da tanınır. Bu sınavların sonunda ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğrencinin hakları ile ilgili Senato kararı : 8-1 Sayılı hazırlık sınıfı ilişik kesilmesine dair Senato Kararı (YENİ)

 • Final Sınavı nasıl yapılır?

Her akademik yıl başında yayınlanan eğitim-öğretim kitapçığında açık ve net bir şekilde anlatılmıştır.

 • Lisansüstü başvurularda da aynı muafiyet koşulları geçerli midir?

Evet. Ayrıca lisansüstü öğrenciler için alınmış İngilizce Muafiyet koşulları ile ilgili Senato kararı mevcuttur : 02.06.2015-tarih-ve-34-sayılı-Senato-kararı-muaf-olma-koşulları-

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI MUAFİYET ŞARTLARI (geçerli)

 

NOT: Sınavlardan önce Sınav esasları ve Sınıf listeleri Web sayfamızda duyurular kısmında yayınlanmaktadır.

 

ÖĞRENCİ KİMLİK KARTIMI KAYBETTİM NE YAPMALIYIM?

Kimlik kartı kaybolduğunda bir başkası tarafından kullanımının engellenebilmesi açısından, durumun zaman geçirmeden Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na iletilmesi ve Kimlik Zayi işlemlerinin en kısa zamanda yapılması önem taşımaktadır.

   • Kayıp kimlik kartlarının bulunması durumunda bulunan kimlik kartları, Hazırlık Öğrenci İşleri Bürosu, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı veya güvenlik birimlerine iletilmektedir. Bu nedenle öncelikle kimlik kartınızın bu birimlerde bulunup/bulunmadığını kontrol ediniz.
   • Kimliğini kaybeden öğrencilerimiz  Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 101 no’lu odaya başvurarak kayıp işlemlerini başlatabilirler.
DERSLERE DEVAM ETMEM GEREKİR Mİ?

Yabancı Diller Yüksekokulu’nda derslere devam zorunludur. Öğrenciler bulundukları sınıfın derslerine %85 oranında devam etmekle yükümlüdürler.

HASTALANDIM VERİLEN RAPORU NEREYE TESLİM EDECEĞİM?

Hazırlık öğrencileri ara sınav mazereti olarak raporlarını Öğrenci işleri Bürosuna teslim ederler. Müdürlüğümüzce uygun görülen raporlar neticesinde öğrenciye sınav hakkı tanınır. Devamsızlık için iletilen raporlar geçerli değildir.