Seçmeli Yabancı Dil Dersleri

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı ders programları: 2023-2024 Güz Yarıyılı Seçmeli Dersler Ders programı

Açılan ders listeleri: 2023-2024 Güz Açılacak Dersler Listesi (Seçmeli)

Seçmeli dil dersleri 2. Sınıftan itibaren alınmaktadır.

Seçmeli Dil derslerinin ön koşulları ile ilgili senato kararı aşağıdadır. Bu koşul doğrultusunda başvuracak öğrenciler

Akademik yıl başlamadan ilgili ders hocasına ve ydyo@iyte.edu.tr adresine aşağıdaki dilekçe ile başvurmalıdır.

Ders hocalarının mail adresleri akademik personel kısmında mevcuttur.

ÖN KOŞULLU DERSLER İLE İLGİLİ BİLGİLER : ÖN KOŞULLU DERSLER SENATO KARARI

DİLEKÇE ÖRNEĞİ :ön-koşul-dilekçesi