Dersler

Hazırlık programımızda yer alan Integrated Skills dersi öğrencilerin İngilizce okuma, dinleme, konuşma ve anlama becerilerini, dilbilgisi ve kelime bilgisiyle destekleyerek geliştirmeye yönelik olup öğrencilere ihtiyaç duydukları dil yetkinliğini akademik ve akademik olmayan bağlamlarda kullanmak üzere kazandırmak için tasarlanmıştır.

Yeterli yönlendirme ve yoğun alıştırma programıyla, öğrencilerin bağımsız bir öğrenen olabilmeleri için gerekli olan kritik ve analitik düşünme becerilerine de katkıda bulunulmaktadır.

Öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini kullanmadaki özgüvenlerini ve yetkinliklerini arttırmak için dilbilgisi ve kelime alıştırmaları ile desteklenen derslerin sonunda okuduğunu anlayan ve etkili bir şekilde yazabilen öğrenciler, kazandıkları kritik düşünme becerileri sayesinde bilgiyi değerlendirme, analiz etme ve sentezlemede yetkin hale gelmiş olacaklardır.

Öğrencilerin dinlediklerini anlama ve İngilizce dilinde etkin iletişim kurabilmeleri için sesli ve görsel materyaller kullanılarak çeşitli çalışmalar yapılmakta ve bu aktivitelerle öğrencilerin telaffuz, konuşma, tartışma ve sunum becerilerini geliştirmelerine de katkıda bulunulmaktadır.

Bütünsel bir yaklaşımla hazırlanmış olan Hazırlık programı sonunda öğrenciler yazılı ve sözlü dili yetkin bir şekilde kullanabilecek ve İngilizce dilinde akıcı ve doğru iletişim kurabileceklerdir.