Dersler

Hazırlık eğitimi B1, A+ ve A1 olmak üzere üç ana kurdan oluşmakta ve her üç kurda da Ana İngilizce, Okuma, Yazma ve Konuşma olmak üzere toplam dört ana ders okutulmaktadır.

 

Ana İngilizce (Main Course)

Bu ders, dört dil becerisinin birleştirilmesi yoluyla öğrencilere ihtiyaç duydukları dil yetkinliğini akademik ve akademik olmayan bağlamlarda kullanmak üzere kazandırmak için tasarlanmıştır. Yeterli yönlendirme ve yoğun alıştırma programıyla, öğrencilerin bağımsız bir öğrenen olabilmeleri için gerekli olan kritik ve analitik düşünme becerilerine de katkıda bulunulmaktadır. Ders sonunda öğrenciler yazılı ve sözlü dili yetkin bir şekilde kullanabilecek ve İngilizce dilinde akıcı ve doğru iletişim kurabileceklerdir.

Okuma ve Yazma  (Reading&Writing Skills)

Bu ders, öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini kullanmadaki özgüvenlerini ve etkililiklerini artırmak için tasarlanmış ve eklemlendirilmiş dilbilgisi ve kelime alıştırmaları ile desteklenmiştir. Ders sonunda okuğunu anlayan ve etkili bir şekilde yazabilen öğrenciler kazandıkları kritik düşünme becerileri sayesinde bilgiyi değerlendirme, analiz etme ve sentezlemede yetkin hale gelmiş olacaklardır.

Reading

Konuşma ve Dinleme (Listening & Speaking Skills)

Bu ders, öğrencilerin dinlediklerini anlama ve İngilizce dilinde etkin iletişim kurabilme becerilerini geliştirmek için tasarlanmıştır. Sesli ve görsel materyaller yardımıyla, öğrencilerin telaffuz, konuşma, tartışma ve sunum becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunulur. Ders sonunda, sözlü dili aktif bir şekilde dinleyen öğrenciler akademik ve akademik olmayan bağlamlarda dili akıcı, anlaşılır ve doğru bir şekilde kullanarak iletişim kurabileceklerdir.

B1 Kuru                               A2 Kuru                               A1 Kuru
Integrated Skills                   Integrated Skills                   Integrated Skills
20 ders saati / hafta             24 ders saati / hafta             28 ders saati / hafta