Personel İşleri

PERSONEL İŞLER

Nahide BALABAN :7506400 —— Nezihe ÇALIŞKAN 7506415

Kadro tahsislerini ve izinlerini takip etmek ve yazışmalarını yapmak.
Okutman alımı süreçlerini takip etmek ve yazışmaları yapmak.
Birim faaliyet raporunu hazırlamak
Okutmanların yurtiçi-yurtdışı görevlendirme talepleri yazışmalarını takip etmek (Programdan)
Görevlendirmeler sonrası yapılan işlemler(yurtiçi-yurtdışı)
Okutmanların görev süresi uzatmalarının takibinin yapılması.
Yabancı uyruklu personel alımı
Yabancı uyruklu personel görev süresi uzatma işlerinin takibini yapmak
İdari ve Akademik Personel başlayış
İdari ve Akademik Personel ayrılış
31. madde okutmanlarının ilgili makam yazışmalarının takibini yapmak
31. madde sözleşmeli Okutman alımı
idari ve Akademik Personelin ücretsiz izin işlemleri